Zoekresultaten  1-16 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over een gestrande reiziger met een beperking

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Rolstoelgebruiker Annemarie in de kou laten staan door NS: 'Dit mag niet gebeuren''. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om de veiligheid in het openbaar vervoer (ov) te bevorderen. Zij gaat in op de Personeelsmonitor 2022, registraties van incidenten en vervolgacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitvoering Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer 2022-2032.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over uitspraak CRvM over reisassistentie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'NS discrimineert reiziger met handicap' van het College voor de Rechten van de Mens (CRvM). De Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van der Graaf (ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de verwerking van persoonsgegevens door vervoersbedrijven

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het afgeven van persoonsgegevens bij internationaal reizen met het openbaar vervoer (OV). De Tweede Kamerleden Leijten en Alkaya (beiden SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over geweld in de taxisector. Zij doet dit naar aanleiding van berichten over het geweldsincident in de nacht van vrijdag 5 augustus op zaterdag 6 augustus 2022 tussen een Uber-chauffeur en een passagier. Het zou om LBHTIQ+-gerelateerd geweld gaan. De Tweede Kamerleden Van Ginneken en Van der Laan (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht Vluchteling mag wél in vliegherrie

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’. De vragen zijn gesteld door de leden Boucke, Boulakjar en Podt (allen D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Rijkswet nationaliteit zeeschepen en Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de actualiteit en noodzaak van 2 wetsvoorstellen. Het gaat om de Rijkswet nationaliteit zeeschepen en de Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij gaat hij in op de Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie en de afspraken uit het coalitieakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht over brandbrief treinpersoneel na toename incidenten met asielzoekers

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Treinpersoneel schrijft brandbrief na toename incidenten met asielzoekers: 'Er wordt naar ze gespuugd''. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV). Hij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Madlener en Wilders (beiden PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht Kamervragen over het bericht 'Geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen ’We zijn het spuugzat’'

  Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) informeert de Tweede Kamer dat de vragen over het bericht 'Geweld en overlast asielzoekers in ov regio Emmen: ’We zijn het spuugzat’' niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Markuszower, Madlener en Wilders (allen PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over vermoeden van lekken en illegaal verhandelen van persoonsgegevens uit het kentekenregister

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Actieve handel in privégegevens uit kentekenregister: schokkend en gevaarlijk'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ICT bij het CBR

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen die te maken hebben met ICT bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht Ryanair 'reveals worst gender pay gap in airline industry'

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Özütok en Kröger (GroenLinks) over het grote verschil in beloning bij Ryanair tussen mannen en vrouwen. De Kamerleden stelden deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Ryanair reveals worst gender pay gap in airline industry'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de openbare gegevens in het kadaster

  Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over de openbare gegevens in het kadaster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het gebruik van passagiersgegevens in het grensbeheer

  Brief van minister Leers (IenA), mede namens minister Spies (BZK), staatssecretaris Teeven (VenJ), minister Opstelten (VenJ), minister Hillen (DEF), staatssecretaris Weekers (Fin), minister Schultz van Haegen (I&M) en staatssecretaris Atsma (I&M) aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over het gebruik van passagiersgegevens in het grensbeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op