Zoekresultaten  1-10 van de 3.058 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Onderzoek Positionering BZS-K door Atos Consulting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA januari 2010

  In deze voortgangsrapportage rapporteert de staatssecretaris over de invoering van de GBA als basisregistratie, buitengewoon opsporingsambtenaren en de uitkomsten van het onderzoek naar de “opleiding ambtenaar burgerzaken”. Over de voortgang van het programma modernisering GBA zal de staatssecretaris de Kamer separaat informeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Aanbestedingsstrategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over modernisering GBA

  In het AO van 13 mei 2009 (TK 27859, nr. 23) over de modernisering van de GBA heeft de staatssecretaris toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Positionering BZS-K

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over de inschrijving van kinderen voor de Zorgverzekeringswet

  De staatssecretaris biedt, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Omtzigt en Sterk (beide CDA) betreffende de inschrijving van kinderen voor de Zorgverzekeringswet. Deze vragen werden ingezonden op 22 januari 2010 met kenmerk 2010Z01274.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regelgeving omtrent pleegoudervoogdij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over de centrale opslag van vingerafdrukken

  Hierbij biedt de staatssecretaris de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over de centrale opslag van vingerafdrukken. Deze vragen werden ingezonden op 16 maart 2010 (nummer 2010Z04738).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in de pleegzorg

  Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van 13 februari 2010 over het functioneren van het toezicht in de pleegzorg, heeft uw Kamer mij gevraagd om een brief over dit onderwerp. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek, waarbij ik ook inga op de uitkomsten van het pleegzorgonderzoek dat de Inspectie jeugdzorg in 2009 heeft gepubliceerd. Eerst reageer ik op de motie van het lid Langkamp, voorgesteld 10 februari 2010, waarin de regering wordt verzocht voortaan alle rapporten van de Inspectie jeugdzorg direct aan de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen naar aanleiding van het onderzoekrapport Inspecteren is vooruitkijken

  Bekijk document gepubliceerd op