Zoekresultaten  1-10 van de 1.732 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Wet van 8 november 2023 tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Denklijn Personenregister Kinderopvang - september 2023

  Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met antwoorden op vragen over de tweede suppletoire begroting 2014 van SZW

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met antwoorden op de vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de tweede suppletoire begroting 2014 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de eerste Verzamelbrief van 2014 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beide SZW) zenden de Eerste Kamer het gebruikelijke geactualiseerde halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelpad kinderopvang

  Het Ontwikkelpad kinderopvang is een op maat gemaakt pad dat potentiële kandidaten helpt om zich in de praktijk van de kinderopvang te ontwikkelen. Zo kunnen kandidaten zonder vooropleidingseisen starten als groepshulp en zich, als zij dat willen en kunnen, verder ontwikkelen tot pedagogisch medewerker.

 • Arrangement Ontwikkelpad kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontwerp-Besluit vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang

  Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden aan op vragen over het ontwerp-Besluit om het Besluit kwaliteit kinderopvang (Bkk) te wijzigen in verband met het vastegezichtencriterium en buitenschoolse opvang. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op