Zoekresultaten  1-20 van de 2.655 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de Europese bijmengverplichting en nationale bijmengdoelen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Belangrijkste maatregel om luchtvaart te verduurzamen sneuvelt: kabinet schrapt 14 procent bijmengverplichting'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  Voortgangsrapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). De NAC rapporteert over de voortgang en resultaten van bijeenkomsten en onderzoeken in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e jaarrapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Aankondiging herziening obstakelbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankondiging herziening obstakelbeleid luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) over de herziening van het obstakelbeleid rondom luchthavens en de nodige maatregelen op de korte termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Criteria Catalogus Luchtruim

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Aanvraagformulier wijziging luchtruim of vliegprocedure

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Wijzigingsproces luchtruim

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Handreiking participatie

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Wijzigingsproces luchtruim

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van eerdere antwoorden op vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden. De vragen zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkeling van netwerkkwaliteit op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verschillende belangen die voor Schiphol spelen naast netwerkkwaliteit, zoals leefbaarheid, overlast en woningbouw, wat hieraan wordt gedaan en hoe de integraliteit wordt geborgd. Hij doet dat naar aanleiding van een vraag van het Kamerlid Boucke tijdens het commissiedebat Luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de drukte op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor de negende keer over de belangrijkste uitkomsten van de rapportages die Schiphol met mij deelt ten aanzien van de drukteproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Toewerken naar een betere balans

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatie LTO emissies Schiphol 440.000 bewegingen

  Het document geeft een overzicht van de effecten van 3 scenario's voor het terugbrengen van vliegbewegingen op Schiphol op de emissies van verschillende stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 4e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 4e brief over de voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. De brief gaat in op de uitwerking van het kabinetsbesluit over een nieuwe balans tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving. Ook bespreekt de brief de stand van zaken van de overige onderwerpen binnen het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op