Zoekresultaten  1-10 van de 1.270 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de Europese bijmengverplichting en nationale bijmengdoelen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Belangrijkste maatregel om luchtvaart te verduurzamen sneuvelt: kabinet schrapt 14 procent bijmengverplichting'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e jaarrapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankondiging herziening obstakelbeleid luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) over de herziening van het obstakelbeleid rondom luchthavens en de nodige maatregelen op de korte termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van eerdere antwoorden op vragen over het bericht dat klimaatactivisten Eindhoven Airport betreden. De vragen zijn gesteld door het lid Koerhuis (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkeling van netwerkkwaliteit op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verschillende belangen die voor Schiphol spelen naast netwerkkwaliteit, zoals leefbaarheid, overlast en woningbouw, wat hieraan wordt gedaan en hoe de integraliteit wordt geborgd. Hij doet dat naar aanleiding van een vraag van het Kamerlid Boucke tijdens het commissiedebat Luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de drukte op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor de negende keer over de belangrijkste uitkomsten van de rapportages die Schiphol met mij deelt ten aanzien van de drukteproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 4e brief over de voortgang van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. De brief gaat in op de uitwerking van het kabinetsbesluit over een nieuwe balans tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving. Ook bespreekt de brief de stand van zaken van de overige onderwerpen binnen het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over het Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het adviesrapport en beleidsregel slotreductie van de Nederlandse slotcoördinator Airport Coordination Netherlands (ACNL). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII IenW

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de periodieke rapportage van begrotingsartikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII van de rijksbegroting Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om de periode 2016-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie VNC en FNV Cabine over behoud werkgelegenheid in duurzame luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en FNV Cabine over behoud van werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op