Zoekresultaten  1-10 van de 1.338 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief bij handhavingsrapportages ILT Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de handhavingsrapportages van de e Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over milieu en externe veiligheid van de luchthavens Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor het gebruiksjaar 2023. Het gaat om de periode 1 november 2022 – 31 oktober 2023. Hij gaat in op de belangrijkste resultaten.

 • Kamerbrief over aanpassing van de aanwijzing aan de ILT handhaving SAR helikopters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de aanpassing in de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 28 februari 2024. De aanwijzing verzoekt de ILT om niet te handhaven op een aantal artikelen uit de Europese regelgeving die via een opt-in besluit van toepassing is op de Search and Rescue (SAR) helikopteroperatie in Nederland. Hij geeft een toelichting op de aanwijzing.

 • Aanbiedingsbrief bij Framework Agreement steunverlening KLM

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement). Hij verzoekt daarbij om dit document vertrouwelijk ter inzage te leggen tot eind maart 2024.

 • Kamerbrief met rapportage vermoeidheid onder piloten

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over meldingen over vermoeidheid bij piloten. Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een overzicht gemaakt van deze meldingen. De rapportage an het ILT zit als bijlage in de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over benoeming voorzitter MRS

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van mevrouw Khadija Arib als voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

 • Kamerbrief met reactie op visie NLR voor Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland

  Minister Harbers (IenW) reageert op de visie'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en andere organisaties. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 • Kamerbrief over voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Het besluit gaat over het opnemen van een grondslag voor het kunnen berekenen van de emissie vanwege het luchthavenluchtverkeer van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Hij gaat in op de voorhangprocedure.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet onbemande luchtvaart BES

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet onbemande luchtvaart BES. Het gaat om het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de besluitvorming rondom het aantal vluchten op Schiphol. Hij gaat daarbij in op de balanced approach procedure. Dit is een procedure voor het reduceren het aantal vluchten op een grote luchthaven.