Zoekresultaten  1-20 van de 1.338 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief bij handhavingsrapportages ILT Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de handhavingsrapportages van de e Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over milieu en externe veiligheid van de luchthavens Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport voor het gebruiksjaar 2023. Het gaat om de periode 1 november 2022 – 31 oktober 2023. Hij gaat in op de belangrijkste resultaten.

 • Kamerbrief over aanpassing van de aanwijzing aan de ILT handhaving SAR helikopters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de aanpassing in de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 28 februari 2024. De aanwijzing verzoekt de ILT om niet te handhaven op een aantal artikelen uit de Europese regelgeving die via een opt-in besluit van toepassing is op de Search and Rescue (SAR) helikopteroperatie in Nederland. Hij geeft een toelichting op de aanwijzing.

 • Aanbiedingsbrief bij Framework Agreement steunverlening KLM

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement). Hij verzoekt daarbij om dit document vertrouwelijk ter inzage te leggen tot eind maart 2024.

 • Kamerbrief met rapportage vermoeidheid onder piloten

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over meldingen over vermoeidheid bij piloten. Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een overzicht gemaakt van deze meldingen. De rapportage an het ILT zit als bijlage in de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over benoeming voorzitter MRS

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van mevrouw Khadija Arib als voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

 • Kamerbrief met reactie op visie NLR voor Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland

  Minister Harbers (IenW) reageert op de visie'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en andere organisaties. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 • Kamerbrief over voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Het besluit gaat over het opnemen van een grondslag voor het kunnen berekenen van de emissie vanwege het luchthavenluchtverkeer van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Hij gaat in op de voorhangprocedure.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet onbemande luchtvaart BES

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet onbemande luchtvaart BES. Het gaat om het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de besluitvorming rondom het aantal vluchten op Schiphol. Hij gaat daarbij in op de balanced approach procedure. Dit is een procedure voor het reduceren het aantal vluchten op een grote luchthaven.

 • Antwoorden Kamervragen over breken belofte krimp Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van gebroken beloftes en gemankeerde berekeningen rond Schiphol en Lelystad Airport en het vertrouwen van de burger in de overheid. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart in beleidsstudies

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de softwaretool om niet-CO2-klimaateffecten te berekenen voor de luchtvaart. Hij stuurt het rapport 'Aviation Non-CO2 estimator' mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 4 nderzoeken naar de effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit. Hij stuurt de onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief bij 4 studies luchtvaartpassagiers

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 4 rapporten over onderzoek naar passagiers in de luchtvaart. Hij bespreekt daarbij de resultaten van de onderzoeken.

 • Kamerbrief over voortgang Lelystad Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de punten uit de brief van de luchthaven Lelystad Airport van 5 juli 2023. Het gaat onder meer over de uitgangspunten voor de nadering van de luchthaven.

 • Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op diverse onderwerpen op het gebied van regionale luchthavens en luchtruim. Daarbij gaat hij ook in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Verzamelbrief Luchtvaart december 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 luchtvaartonderwerp. Het gaat om de actualisatie van de studie 'Prijs van een vliegreis', de verkenning naar de registratie van zakelijk vliegen, en de definitieve roadmap voor duurzaam taxiën op de Polderbaan.

 • Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2023. Hij bespreekt de bevindingen uit het onderzoek.

 • Kamerbrief over voortgang CO2-plafond per luchthaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het CO2-plafond voor luchthavens. Hij gaat daarbij in op de reikwijdte van het CO2-plafond. Ook schetst hij de verdere uitwerking van de monitoring en handhaving. Tot slot deelt hij de resultaten van het onderzoek van To70 naar individuele prikkels en sturingsmogelijkheden voor de luchthavens met de Kamer. Het onderzoeksrapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.