Zoekresultaten  1-10 van de 7.093 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2022

  Deze rapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang in het derde kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Turks)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Marokkaans)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota's over wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyers gezag door erkenning

  Sinds 2023 krijgen ongehuwde en niet geregistreerde ouders gezamenlijk gezag als het kind erkend wordt. Op deze flyer leest u hoe dit werkt. De flyer is beschikbaar in 7 talen.

 • Toets volgens stroomschema Kwaliteitseis Effecten op gendergelijkheid

  Toets van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ). De toets onderzoekt de effecten van het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam op  de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de opmerkingen en vragen van de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam.

  Bekijk document gepubliceerd op