Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt

  Uitgewerkt stappenplan om bedrijven meer verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling en  exploitatie van bedrijventerreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trekkers topsectoren

  Teams met daarin een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er gaan samen aan de slag om 9 cruciale sectoren van onze economie gericht te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht leden topteams

  Overzicht van de leden van de topteams. In de teams zit een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er. Ze gaan samen aan de slag om 9 cruciale sectoren van onze economie gericht te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging wet jeugdzorg, kinderbijslagwet, Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en positie pleegouders

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie CPB op Research en Development aftrek

  In het memo Een research en development aftrek (RDA) d.d. 19 mei 2011 van EL&I wordt namens de boegbeelden van de topteams een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting. De topteams stellen voor om deze middelen gerichter in te zetten voor innovatiedoeleinden door het fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen. Aan het CPB is gevraagd wat de effecten zijn van deze manier van lastenverlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Kernpunten bedrijfslevenbrief

  Het bedrijfslevenbeleid van het Kabinet wordt kort beschreven met de belangrijkste maatregelen op een rij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht exportfaciliteiten in Denemarken, Duitsland en Frankrijk

  Bijlage 1: Bedrijfsleveninstrumenten Nederland en benchmark met Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Bijlage 2: Exportfinanciering Nederland en benchmark met Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Bijlage 3: Exportfinanciering in relatie tot ontwikkelingssamenwerking - Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie CPB over effecten regeerakkoord op marginale druk

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de effecten van het regeerakkoord op de marginale druk voor zowel werknemers als zelfstandigen. Met deze notitie wordt voldaan aan de motie-Van der Staaij (SGP).

  Bekijk document gepubliceerd op