Zoekresultaten  1-10 van de 153 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Mediaverwijder
 • Reactie op advies Ouderpanel kinderopvangtoeslag

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) reageert op het advies van het Ouderpanel kinderopvangtoeslag over de Commissie Werkelijke Schade.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief CWS met reactie op advies Ouderpanel

  Reactie van de van de Commissie Werkelijke Schade op de brief van het Ouderpanel van 24 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kopie van brief aan Commissariaat voor de Media onderzoek naar betrouwbare journalistiek

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Uslu (OCW) aan het Commissariaat voor de Media. In de brief verzoekt zij om prioriteit te geven aan het onderzoek naar de uitspraken van Ongehoord Nederland in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022. Het gaat om de bewering dat 'blanken' in elkaar worden geslagen door mensen van kleur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Versterking positie Nederlandse culturele audiovisuele productie'

  Brief van de werkgroep van de partijen uit de productie- en exploitatieketen van de audiovisuele sector bij het rapport 'Versterking positie Nederlandse culturele audiovisuele productie'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over opheffing NPO-fonds

  Brief van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) over de dreigende opheffing van het NPO-fonds. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag preventie gehoorschade

  Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over bestaande en mogelijke nieuwe beleidssporen ter preventie van gehoorschade. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies CvdM Begroting RPO en RPMI’s 2022

  Het Commissariaat voor de Media (CdvM) geeft advies aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de begroting van de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) en de begrotingen van de regionale publieke media-instellingen (RPMI’s) voor het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang Project Lokale Samenleving Stuurgroep Project Lokale Journalistiek door Samenwerking 29-10-2021

  De notitie gaat over de voortgang van Project Lokale Journalistiek door Samenwerking. De notitie bespreekt de resultaten tot nu toe en het bereiken van de doelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies CvdM Begroting NPO 2022

  Het Commissariaat voor de Media (CdvM) geeft advies aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico's en randvoorwaarden brede ondersteuning kindregeling

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert op de uitbreiding van de doelgroep voor de kindregeling naar kinderen boven de 18 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op