Zoekresultaten  4431-4440 van de 4.671 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Strafrechtverwijder
 • Vergelijkende tabel beleid AKW-export EU-landen

  Overzicht van het exportbeleid naar landen buiten de EU van de EU-landen op het terrein van de kinderbijslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies UWV uitvoerbaarheid wetsvoorstel Woonlandbeginsel

  Advies van het UWV over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SVB uitvoerbaarheid wetsvoorstel Woonlandbeginsel

  Advies van de SVB over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord

  Nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid; 32878)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

  Minister Kamp (SZW) zendt de Eerste Kamer de Nadere memorie van antwoord en de adviezen van de SVB en het UWV inzake het wetsvoorstel Woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect op de arbeidsparticipatie van de kinderopvangtoeslag

  Minister Kamp (SZW) biedt de Tweede Kamer het CPB onderzoek ‘Ex post analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie’ aan. Dit naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Van Gent (GL) om informatie over het effect op de arbeidsparticipatie van de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CPB Onderzoek Ex post analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over kindregelingen

  In deze brief zet minister Kamp (SZW) uiteen hoe de problemen in het stelsel van kindregelingen voor het eind van de kabinetsperiode opgelost kunnen worden. Werk moet lonen en vereenvoudiging zijn hierbij de uitgangspunten. Het einddoel is een overzichtelijk stelsel van vier kindregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie uitspraak Raad van State handhaving op grond van beleidsregels kinderopvang niet mogelijk

  Brief van minister Kamp (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de uitspraak van de Raad van State dat handhaving op grond van beleidsregels kinderopvang niet mogelijk is. De minister gaat inhoudelijk in op de consequenties van de uitspraak en geeft aan welke maatregelen zullen worden getroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Raad van State over de wijziging van enkele socialezekerheidswetten

  Advies van de Raad van State over de wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie.

  Bekijk document gepubliceerd op