Zoekresultaten  1-10 van de 2.402 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Sociale zekerheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Verzamelbrief gemeenten 2014 - 1

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de eerste Verzamelbrief van 2014 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten is verzonden. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Nadere Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door de leden van de BBB-fractie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1ste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de antwoorden op vragen aan over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door de leden van de BBB-fractie.

 • Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen bericht Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het NOS-artikel 'Kinderdagverblijven en bso’s gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Hil (VVD), Flach (SGP), Podt (D66) en Kathmann (GroenLinks-PvdA).

 • Antwoorden vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvang.

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept-jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de concept-jaarplanning aan voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief MoU Polen en voortgang onderhandelingen Verordening 883/2004

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Memorandum of Understanding (MoU) met Polen over samenwerking bij de toepassing en handhaving van de regels voor mobiele werkenden en grensoverschrijdende sociale zekerheid, arbeid en diensten. Ook meldt de staatssecretaris de stand van zaken van de onderhandelingen over de herziening van Verordening 883/2004 over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

  Bekijk document gepubliceerd op