Zoekresultaten  1-10 van de 101 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Afschrift brief UNL Nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Afschrift van de brief van Universiteiten van Nederland (UNL) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief bevat de reactie van UNL op de brief van de minister van 18 oktober 2022. Deze brief ging over verbetering van de transparantie (openheid) over de financiering van leerstoelen en over nevenwerkzaamheden van hoogleraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Correspondentie tussen directeur-generaal Belastingdienst en advocate

  Correspondentie tussen de directeur-generaal Belastingdienst en de advocate González Pérez over stopzetting van toeslagen en een rapport van de Nationale ombudsman.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies Ouderpanel kinderopvangtoeslag

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) reageert op het advies van het Ouderpanel kinderopvangtoeslag over de Commissie Werkelijke Schade.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief CWS met reactie op advies Ouderpanel

  Reactie van de van de Commissie Werkelijke Schade op de brief van het Ouderpanel van 24 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brieven aan de Tweede Kamer en reacties burgerbrief

  Afschriften van enkele burgerbrieven en de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overr het valideringsproces van bachelor kunstvakdocenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met adviezen van ouderpanel over CWS

  Brief met adviezen van het ouderpanel over de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico's en randvoorwaarden brede ondersteuning kindregeling

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert op de uitbreiding van de doelgroep voor de kindregeling naar kinderen boven de 18 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies CRM over juridische mogelijkheden instellen voltijdbonus voor personeel in zorg en/of onderwijs

  Advies over de juridische mogelijkheden om een bonus te geven aan personeel in onderwijs en zorg dat in deeltijd werkt en meer uren gaat werken, of de uren uitbreidt. Het doel hiervan is om het huidige en verwachte personeelstekort in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg te verminderen. Het advies is gegeven door het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

  Afschrift van de brief van de staatssecretaris Toeslagen en Douane aan het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris geeft haar reactie op een ongevraagd advies vanuit het panel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Brief aanbieding negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op