Zoekresultaten  4021-4030 van de 4.208 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Kamerbrief antwoorden Kamervragen woonplaats moeder als geboorteplaats

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de leden Heijnen en Jacobi (beiden PvdA) over de mogelijkheid om de woonplaats van de moeder als geboorteplaats te kiezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Uitkomst overleg VNG over ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met de VNG over de ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal (Kamerstuk 31989, nr. 28).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Tweede Kamer: Draagmoederschap

  Het onderwerp draagmoederschap heeft door de toegenomen medische mogelijkheden, de opkomst van internet en de mondialisering een nadere oriëntatie nodig. De toenmalige minister van Justitie heeft met het oog daarop een onderzoek aangekondigd naar de aard en omvang van commercieel draagmoederschap en illegale opneming van een (buitenlands) kind. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting onderzoek draagmoederschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen

  Dit onderzoek is gedaan door het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ouderrecht en kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over de visie op zijn coördinerende rol over ouderrecht en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden Verzamelbrief aan gemeenten februari 2011

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Verzamelbrief aan gemeenten van februari 2011. De Verzamelbrief bevat informatie over de ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen vergelijkingswebsite kinderopvang

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid van Hijum (CDA) over de vergelijkingswebsite over de prijs en kwaliteit van kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009

   In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het verzuim en de vervanging in het onderwijs.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Motie van de leden Ortega-Martijn en Dijkgraaf

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie waarin de kamer heeft verzocht om alles in het werk te stellen zodat Nederlandse ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland zo spoedig mogelijk kinderbijslag kunnen ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op