Zoekresultaten  1-10 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie eerste openstelling van de regeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek

  De evaluatie gaat in op de huidige arbeidsmarkt en de mate waarin arbeidsmarktkrapte een rol speelt bij de onderbenutting van de regeling, de potentiële doelgroep en ervaringen met de eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aansluiting technisch onderwijs en de arbeidsmarkt

  Rapport over technici die in niet-technische beroepen en sectoren gaan werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding rapport Groen onderwijs in beweging

  Staatssecretaris Van Dam (EZ) en minister Bussemaker (OCW) sturen de Tweede Kamer het rapport Groen onderwijs in beweging: aandachtspunten bij een overheveling van groen onderwijs van EZ naar OCW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groen onderwijs in beweging

  Resultaten van een onderzoek naar het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het groen onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verworvenheden en kwaliteiten van het groen onderwijs bij een eventuele overheveling te behouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gratis maakt nog niet goed(koop)

  Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het evaluatierapport over de Wet Gratis Schoolboeken

  Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer zijn belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over monitor Techniekpact 2016

  De ministers Kamp (EZ), Bussemaker (OCW) en Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker (OCW) sturen de Tweede Kamer de tweede editie van de monitor Techniekpact en de derde voortgangsrapportage Techniekpact.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koersvast

  Aanbevelingen van de Commissie Breimer over de verdere versterking van de bèta-disciplines natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

  Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd, zodat u een eerste inschatting kunt maken van de gevolgen voor de heffing van btw.

  Bekijk document gepubliceerd op