Zoekresultaten  4941-4950 van de 5.157 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Beantwoording kamervragen over het massaal opzeggen kinderopvang

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Smits (SP) over het bericht dat ouders massaal kinderopvang opzeggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tekortkomingen Amsterdamse kindercentra

  Mihister Asscher reageert op verzoek van het lid mevrouw Yücel (PvdA) op een bericht in het Parool dat de helft van de Amsterdamse kindercentra zijn zaken niet op orde heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang 2012

  Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang, arbeidsparticipatie, het aanbod van kinderopvang en de uurprijs in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag

  Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer de nota n.a.v. het verslag aan bij het wetsvoorstel tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders

  Rapport Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets VNG

  Uitvoeringstoets van de VNG bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport

  Nader rapport bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs

  Brief van minister Asscher (SZW) n.a.v. het onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013

  Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang: voortgang lopende kwaliteitsagenda en accenten richting de toekomst

  Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsagenda voor de kinderopvang. De kwaliteitsagenda bevat concrete stappen die de komende jaren worden gezet ter verbetering van de pedagogische kwaliteit van de sector.

  Bekijk document gepubliceerd op