Zoekresultaten  1-10 van de 150 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Reactie op advies Ouderpanel kinderopvangtoeslag

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) reageert op het advies van het Ouderpanel kinderopvangtoeslag over de Commissie Werkelijke Schade.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief CWS met reactie op advies Ouderpanel

  Reactie van de van de Commissie Werkelijke Schade op de brief van het Ouderpanel van 24 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voor eindexamenleerlingen havo/vwo

  In deze brief lezen eindexamenleerlingen havo/vwo hoe zij een keuze kunnen maken voor het mbo, hbo of de universiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voor examenstudenten mbo-4

  In deze brief lezen examenstudenten mbo-niveau 4 hoe zij zich voor kunnen bereiden op een studie aan een hogeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voor eindexamenleerlingen vmbo

  In deze brief lezen eindexamenleerlingen vmbo wat ze moeten doen om zich aan te melden voor het mbo of de havo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief 5e voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen

  Afschrift van de aanbiedingsbrief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bij de 5e vortgangsrapportage over het Actieplan 'Stages en Leerbanen' voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief Tweede Kamer Onderzoekskaders 2022 IvhO met verslagen van de Ringen en Evaluatie Initiatiefwet Bisschop c.s.

  Afschrift van de brief van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) aan de Tweede Kamer over de onderzoekskaders 2022 van de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij gaan zij in op de evaluatie Initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) en anderen en de evaluatie Experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Ook informeren zij de Kamer over een wijziging van de onderzoekskaders in 2023 bij de standaard basisvaardigheden en maatregelen. Ten slotte gaan zij in op kortere hersteltermijnen die de inspectie zal hanteren en de aanpassing van de beleidsregel over sanctionering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico's en randvoorwaarden brede ondersteuning kindregeling

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten reageert op de uitbreiding van de doelgroep voor de kindregeling naar kinderen boven de 18 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Ringen 1 en 2 Antwoorden inspectie op vragen concept Onderzoekskaders

  De Inspectie voor het Onderwijs beantwoordt vragen uit de consultatie in het Ringenoverleg van de concept Onderzoekskaders in de versie per 1 augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e advies Platform Perspectief Jongeren

  Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) geeft een 2e advies over de invoering en effecten van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het NP Onderwijs is een programma voor het inhalen van onderwijsachterstanden door corona. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op