Zoekresultaten  1-30 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit Besluit kwaliteit kinderopvang en Besluit landelijk register kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het stellen van eisen aan de kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches en de op te nemen gegevens in het landelijk register kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kinderopvangtoeslag 2020

  Besluit van 2 september 2019 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag, in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens op grond waarvan de ouder aanspraak heeft op 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent van de kosten van kinderopvang van het eerste kind, de vaststelling van de maximum uurprijzen voor 2016 en de vaststelling van de kinderopvangtabel 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met indexering van de toetsingsinkomens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging besluiten kinderopvang

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit experiment integraal dagarrangement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling experiment integraal dagarrangement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kosten kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het afbouwen van de vaste voet voor hoge inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel voor het eerste kind, het proportioneel verhogen van de ouderbijdrage voor het eerste kind, het vastleggen van de verhouding tussen het aantal uren waarin gebruik wordt gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus wordt gevolgd en het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van innovatieve kinderopvang. Het doel van dit besluit is om een aantal samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties in de gelegenheid te stellen om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden, waarbij ouders (die vallen binnen de doelgroep van de Wet Kinderopvang) ook kinderopvangtoeslag ontvangen indien de buitenschoolse opvang tussen onderwijsblokken plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Kinderopvangtoeslag

  Besluit van 16 september 2011 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het handhaven van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit onderstand BES

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met de wijziging van de termijnen in het overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van het begrip van eerste kind en van de gevallen waarin de ouder aanspraak heeft op een kinderopvangtoeslag die 18 procent dan wel minder dan 33,3 procent bedraagt van de kosten van kinderopvang van het eerste kind.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit continue screening in de kinderopvang

  Ontwerpbesluit van minister Kamp (SZW) over continue screening in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kinderopvangtoeslagtabel 2013

   (Bijlage bij artikel 6 ontwerp Besluit kinderopvangtoeslag)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging kinderopvangtoeslag

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier voor opname van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen

  De beleidsregels vormen het instrument waarmee de GGD-inspecteurs de kwaliteit van de kinderopvang en van het peuterspeelzaalwerk onderzoekt. Zij zijn bedoeld om de eenheid in het handelen van GGD-inspecteurs te bevorderen. Het maakt tevens het handelen van de GGD-inspecteurs transparant voor de kindercentra, de gastouderbureaus de gastouders en het peuterspeelzaalwerk, maar ook voor ouders. Ook gepubliceerd in Staatscourant 22726/2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Voorgenomen besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het niet indexeren van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op