Zoekresultaten  11-20 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Ontwerpbesluit wijziging besluiten kinderopvang

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit experiment integraal dagarrangement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling experiment integraal dagarrangement

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kosten kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het afbouwen van de vaste voet voor hoge inkomens in de kinderopvangtoeslagtabel voor het eerste kind, het proportioneel verhogen van de ouderbijdrage voor het eerste kind, het vastleggen van de verhouding tussen het aantal uren waarin gebruik wordt gemaakt van een voorziening die gericht is op arbeidsinschakeling of scholing, een opleiding of een cursus wordt gevolgd en het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van innovatieve kinderopvang. Het doel van dit besluit is om een aantal samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties in de gelegenheid te stellen om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden, waarbij ouders (die vallen binnen de doelgroep van de Wet Kinderopvang) ook kinderopvangtoeslag ontvangen indien de buitenschoolse opvang tussen onderwijsblokken plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Kinderopvangtoeslag

  Besluit van 16 september 2011 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het handhaven van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

  Bekijk document gepubliceerd op