Zoekresultaten  1-10 van de 46 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Aanmeldings- transactie en vervolgingsrichtlijnen van fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten

  Vanwege de introductie van de strafbeschikking 1 juli 2011 zijn de richtlijnen die betrekking hebben op de aanmelding, transactie en vervolging inzake fiscale delicten en delicten op het terrein van douane en toeslagen gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rectificatie Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten (Richtlijnen AAFD)

  In Staatscourant 5 juli 2011 nr. 11782, nr. DGB2011/4014M d.d. 24 juni 2011, zijn de gewijzigde richtlijnen gepubliceerd. Abusievelijk is ook de overgangsbepaling in paragraaf 6 gewijzigd. Dit was niet de bedoeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Voorgenomen besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het niet indexeren van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Kinderopvangtoeslag

  Besluit van 16 september 2011 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het handhaven van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen

  De beleidsregels vormen het instrument waarmee de GGD-inspecteurs de kwaliteit van de kinderopvang en van het peuterspeelzaalwerk onderzoekt. Zij zijn bedoeld om de eenheid in het handelen van GGD-inspecteurs te bevorderen. Het maakt tevens het handelen van de GGD-inspecteurs transparant voor de kindercentra, de gastouderbureaus de gastouders en het peuterspeelzaalwerk, maar ook voor ouders. Ook gepubliceerd in Staatscourant 22726/2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier voor opname van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Ontwerpbesluit tot het stellen van eisen aan de Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van innovatieve kinderopvang. Het doel van dit besluit is om een aantal samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties in de gelegenheid te stellen om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden, waarbij ouders (die vallen binnen de doelgroep van de Wet Kinderopvang) ook kinderopvangtoeslag ontvangen indien de buitenschoolse opvang tussen onderwijsblokken plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op