Zoekresultaten  1-10 van de 99 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op vragen over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer. De vragen zijn gesteld door Van Nispen (SP) en Ellian (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over de mogelijkheid dat de dader van zijn slachtoffer erft

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vangentvorm naamrecht in verband met wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de 'vangnetnorm' in het naamrecht in relatie tot het Verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (VN-Vrouwenverdrag) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hij doet dit naar aanleiding van vragen uit de plenaire behandeling van het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

  Minister Weerwind (REchtsbescherming) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het artikel in het Kwartaalbericht Estate Planning over het toezicht op het beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over problemen met uithuisplaatsingen bij gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoord op vragen over problemen met uithuisplaatsingen bij gedupeerden kinderopvangtoeslag. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schenkbelasting en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de structuur voor tarieven en vrijstellingen van de schenkbelasting en erfbelasting. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingen. Ook bespreekt hij de wenselijkheid van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de start van het landelijk ondersteuningsteam voor gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing in verband met de kinderopvangtoeslag. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris Toeslagen en Douane. Het team gaat van start op 4 april 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek meer informatie over het onderzoek van de inspecties naar uithuisplaatsingen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het onderzoek ging over de omgang van de jeugdbescherming met gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de start van het landelijk ondersteuningsteam per 4 april 2022. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris Toeslagen en Douane. Het team is er voor ondersteuning aan gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing.

  Bekijk document gepubliceerd op