Zoekresultaten  1-10 van de 4.186 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Mediaverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met reactie op moties over financiële positie musea en succes programma's NPO

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op de aangehouden motie van het Tweede Kamerlid Werner (CDA). De motie gaat over het onderzoeken van de financiële positie van rijksmusea, gesubsidieerde musea en particuliere musea. De staatssecretaris legt uit waarom zij deze motie ontraadt. Ook reageert zij op de gewijzigde motie van de Kamerleden Werner en Sjoerdsma (D66). Deze vraagt om het succes van programma's van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO niet af te meten aan kijkcijfers en marktaandelen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief Eerste Kamer voortgang hersteloperatie toeslagen

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een kadaster voor journalisten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over financiële positie musea en succes programma's NPO

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht ‘Gratis games zetten kinderen onder druk om aankopen te doen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek om vervolgonderzoek Hilversum in Beeld

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een vervolgonderzoek hun eerdere onderzoek 'Hilversum in Beeld' uit 2019. Dit was een onderzoek naar transparantie en doelmatigheid bij de landelijke publieke omroep. Daarnaast reageert zij op de motie van het Kamerlid Van Strien (VVD) over het inrichten van een transparantieregister. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Beleidsdoorlichting Media 2022

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste Kamer het resultaat aan van de beleidsdoorlichting media 2022. Deze bestaat uit 2 delen. Deel 1 gaat over de terugblik op het mediabeleid in de periode 2014 tot en met 2020. Deel 2 bevat de vooruitblik met een verkenning van de wettelijke en financiële condities voor een sterke positie van de landelijke publieke omroep. Zij gaat in op de beleidsdoorlichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen VSO Belastingdienst

  De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen en Douane) geven antwoord op vragen uit een verslag schriftelijk overleg (VSO) over de Belastingdienst. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op