Zoekresultaten  1-10 van de 8.645 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief Eerste Kamer voortgang hersteloperatie toeslagen

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Nationaal handboek crisisbeheersing

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nationaal Handboek Crisisbeheersing

  Het Nationaal Handboek Crisisbeheersing is een nadere uitwerking van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie 2022. Het Handboek legt rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast binnen de nationale crisisstructuur. Het beschrijft de werkwijze en ambtelijke ondersteuning van de ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het nieuwe handboek vervangt het verouderde handboek uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kader Modernisering Staatsnoodrecht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over modernisering staats nood en crisisrecht

  Minister Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste voorstellen voor het vernieuwen van het (staats)nood- en crisisrecht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

  De contourennota schetst de vernieuwing van de organisatiestructuur en samenwerking van vaste veiligheidspartners als de veiligheidsregio’s, gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en politie bij risico’s en crises. Daarnaast gaat deze in op de veranderingen in de brandweerzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over crisisbeheersing en brandweerzorg

  Minister Yeşilgöz-Zegerius stuurt de Tweede Kamer 3 stukken over het onderwerp crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarbij geeft zij een toelichting op de stukken. Bij de Kamerbrief zitten enkele beslisnota's.

  Bekijk document gepubliceerd op