Zoekresultaten  1-20 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Gezag, omgang en informatie

  Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Deze soorten leggen we in dit informatieblad uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemene informatiebrochure voor ouders

  Informatie voor ouders die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Turks)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Pools)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Marokkaans)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Frans)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Duits)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Engels)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

  Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

  Het formulier geeft aan welke stappen het personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang moeten nemen als zij vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over testen op website RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over testen op COVID-19. Wie er in aanmerking komen voor een  test, waarom dat zo is, en de rol het van het RIVM daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure pedagogisch beleidsmedewerker

  Sinds 1 januari 2019 geldt in een kinderopvangorganisatie de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Levenloos geboren kind: akte en naamskeuze

  Informatieblad over de akte van de burgerlijke stand van een levenloos geboren kind.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in het sociaal domein

  Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zuiver aanvaarden van nalatenschap uit erfenis

  Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt van rechtswege alle goederen en schulden van de erflater. Als de nalatenschap negatief is, moet hij met zijn eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. In deze factsheet leest u welke handelingen leiden tot zuivere aanvaarding en hoe u kunt voorkomen dat u zuiver aanvaard.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op testbeleid RIVM

  Het document beschrijft wanneer personen in aanmerking komen voor testen op COVID-19 (coronavirus) na de versoepeling van de maatregelen vanaf 6 mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op