Zoekresultaten  1-10 van de 107 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Besluit van 24 november 2022, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

  Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang. De 4 onderzoeken zijn: Plusopvang in Nederland; Inclusieve kinderopvang; Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang; De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4. Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

  Een onderzoek naar de effecten van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen op de cognitieve- en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op middellange en lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over koppeling gegevens uithuisplaatsingen gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het koppelen van persoonsgegevens van gedupeerden van de kinderopvangtoeslag met persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen. Dit met het doel om actief extra ondersteuning aan uithuisgeplaatste kinderen te kunnen bieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Plusopvang in Nederland

  Een verkennend onderzoek naar kinderopvangorganisaties waar ‘plusopvang’ aangeboden wordt. Met ‘plusopvang’ wordt kinderopvang bedoeld die valt onder de wet Kinderopvang en waar daarnaast (ook) extra zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Stand Uitvoering VWS

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de eerste Stand van Uitvoering VWS aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie hardvochtigheden VWS

  Lijst met verschillende reacties. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3. Meertalige en anderstalige opvang

  Een onderzoek naar hoeveel kinderopvang op dit moment wordt aangeboden (mede) in een andere voertaal dan de Nederlandse taal. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

  Met deze handreiking wordt er inzicht gegeven in oplossingen voor knelpunten aan gemeenten, scholen en kinderopvang die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op