Zoekresultaten  1-10 van de 57 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW)  reageren op het verzoek van de vaste Tweede Kamer commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW. De commissie had verzocht om een brief met de stand van zaken over de doorlopende leerlijn van kinderen, van kinderopvang tot het basisonderwijs. Onder andere over de stand van zaken van het advies van de Onderwijsraad over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Kinderopvang BES

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden het wetsvoorstel voor kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting bij Wet kinderopvang BES

  Memorie van Toelichting bij de Wet voor kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

  Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang. De 4 onderzoeken zijn: Plusopvang in Nederland; Inclusieve kinderopvang; Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang; De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 voor de kinderopvang

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Naleving AVG bij afhandeling Kinderopvangtoeslagenaffaire

  Op 19 januari 2021 heeft het kabinet toegezegd om de schulden van gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagenaffaire kwijt te schelden. DUO heeft de opdracht gekregen de invordering van schulden van mogelijk gedupeerde ouders te pauzeren en van gedupeerde ouders kwijt te schelden. De Auditdienst Rijk heeft onderzocht welke uitvoering hierbij is gegeven aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): voldoet het proces aan de AVG en waar zijn er mogelijk nog risico's?

  Bekijk document gepubliceerd op