Zoekresultaten  2801-2810 van de 2.961 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Nader rapport wetsvoorstel niet indexeren basiskinderbijslagbedrag

  Nader rapport inzake het voorstel van wet tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht voorstellen uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen

  Een overzicht van voorstellen uit het begrotingsakkoord 2013 en overige voorstellen, met daarbij een tijdsbestek waarbinnen de voorstellen op het terrein van SZW gerealiseerd zouden moeten worden om de beoogde financiële effecten voor 2013 te bereiken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging kinderopvangtoeslag

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Wet kinderopvang

  Met deze evaluatie wordt verslag uitgebracht over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet kinderopvang en van de wetswijziging gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel niet indexeren basiskinderbijslagbedrag

  Advies van de Raad van State inzake het voorstel van wet tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag UWV 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenbeleidsplan SVB 2013-2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met en over SUWI-rapportages

  Minister Kamp zendt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris De Krom (beide SZW), de jaarverslagen 2011 van UWV, de SVB en de RWI en de meerjarenbeleidsplannen 2013-2017 van UWV en de SVB. De minister informeert de kamer tevens over hun oordeel over de verslagen. Een zelfde brief is aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag SVB 2011

  Bekijk document gepubliceerd op