Zoekresultaten  1-10 van de 7.383 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Besluit van 24 november 2022, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het Noodfonds heeft tot doel om te voorkomen dat financieel kwetsbare huishoudens deze winter problematische schulden opbouwen. Het maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat gericht is op het ondersteunen van huishoudens in de winterperiode. Het kabinet wil het fonds eenmalig ondersteunen met maximaal 50 miljoen euro. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Algemene Rekenkamer over Noodfonds energiearmoede

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Algemene Rekenkamer over de zorgpunten van het tijdelijk Noodfonds Energie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stilleggen fabrieken in verband met hoge energieprijzen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Fabrieken worden stilgelegd door energieprijzen en dat gaan we merken’ en ‘Europese metaalbedrijven vrezen permanente sluiting van fabrieken’. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW

  Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over wijziging van wetten SZW:  wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning wijziging van de Algemene Ouderdomswet  enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Dit besluit is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In dit actieplan wordt er specifiek gekeken naar onderwerpen die ontwikkelingslanden kunnen helpen de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te behalen en waarop Nederland een verschil kan maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op