Zoekresultaten  1-10 van de 11.349 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 987 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over regelen dat een op basis van AI genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 985 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Dekker-Abdulaziz c.s. over het transparant registreren en laagdrempelig publiceren van alle hoogrisico-AI-systemen van de overheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 986 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over niet instemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 984 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Ceder over inzetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk voor een Europese digitale identiteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoeringsbesluit Hongarije en MFK-rechtsstaatverordening

  De ministers Kaag (Financiën), Adriaansens (EZK) en Hoekstra (BZ) reageren op een voorstel voor een uitvoeringsbesluit over de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF). Daarnaast informeren zij de Tweede Kamer over het uitvoeringbesluit omtrent maatregelen tegen Hongarije op grond van de MFK-rechtsstaatverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  21501-33, nr. 988 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Motie; Motie van het lid Leijten over het op dit moment afzien van de implementatie van de e-wallet in 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK over voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Hoekstra (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gelijke rechten van LHBTIQ+ personen in de Europese Unie (EU). LHBTIQ+’s  staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queers en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen. Het kabinet rapporteert hier jaarlijks over. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie RRF uitvoeringsbesluit voor Hongarije

  De ministers Kaag (Financiën), Adriaansens (EZK) en Hoekstra (BZ) reageren op een voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie over de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda EU-Westelijke Balkantop

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan van de EU-Westelijke Balkantop op 6 december 2022. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop

  De EU-Westelijke Balkantop op dinsdag 6 december 2022 gaat over de ontwikkelingen en politieke situatie in de Westelijke Balkan. De top in Tirana (Albanië) brengt de regeringsleiders van de EU en de Westelijke Balkan voor het eerst in de regio zelf samen.

  Bekijk document gepubliceerd op