Zoekresultaten  1-10 van de 8.879 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief Eerste Kamer voortgang hersteloperatie toeslagen

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de wachtlijsten bij agrarische kinderopvang vanwege starre regelgeving. De Tweede Kamerleden Palland en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht ‘Gratis games zetten kinderen onder druk om aankopen te doen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op