Zoekresultaten  1-20 van de 1.312 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Brief van minister Donner over vooruitlopen op de reparatiewetgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van SZW (Verzamelwet SZW 2011)

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen antwoorden begroting kinderopvang

  Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief vragen antwoorden begroting kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid de antwoorden op de vragen t.a.v. kinderopvang gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen bezuinigingen op kinderopvang

  Aanbiedingsbrief van de minsister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met de antwoorden op de vragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over marktwerking in de kinderopvang

  De antwoorden op de Kamervragen van de leden Koser Kaya en Verhoeven (beiden D66), Hamer (PvdA) en Kooiman (SP) naar aanleiding van het artikel ‘De crèche wordt duurder en slechter’, in het NRC van 30 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage met antwoorden Kamervragen bezuinigingen kinderopvang

  Bijlage met de antwoorden op de Kamervragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de opleidingseisen van gastouders

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het Kamerlid Straus (VVD) over de opleidingseisen van gastouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage implementatie gastouderopvang

  Brief waarmee de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het invoeren van de nieuwe regels voor gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fraude met kinderopvangtoeslag

  Antwoord op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over fraude met kinderopvangtoeslag

  Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Financiën, op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Aanbiedingsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antwoorden op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen aanpassing van de kinderopvangtoeslag

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen kindgebonden budget

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

  Bijlage bij de Kamerbrief van 10 januari 2011. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam. Dit onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

  In dit rapport van het Kohnstamm Instituut, wordt verslag gedaan van ‘good practices’ van harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.

  Bekijk document gepubliceerd op