Zoekresultaten  41-46 van de 46 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Kinderopvangtoeslag

  Besluit van 16 september 2011 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het handhaven van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang

  Voorgenomen besluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met het vastleggen van de verhouding tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, het niet indexeren van de maximum uurprijs en het aanpassen van de inkomens- en percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rectificatie Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten (Richtlijnen AAFD)

  In Staatscourant 5 juli 2011 nr. 11782, nr. DGB2011/4014M d.d. 24 juni 2011, zijn de gewijzigde richtlijnen gepubliceerd. Abusievelijk is ook de overgangsbepaling in paragraaf 6 gewijzigd. Dit was niet de bedoeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Aanmeldings- transactie en vervolgingsrichtlijnen van fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten

  Vanwege de introductie van de strafbeschikking 1 juli 2011 zijn de richtlijnen die betrekking hebben op de aanmelding, transactie en vervolging inzake fiscale delicten en delicten op het terrein van douane en toeslagen gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

  Bekijk document gepubliceerd op