Zoekresultaten  1-10 van de 829 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  Minister Harbers (IenW) komt terug op nkekle toezeggingen aan de Tweede Kamer over de inzichten en verwachtingen bij enkele projecten op het gebied van stikstof. Daarnaast gaat hij in op enkele moties op het gebied van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal doel plasticnormering Vormgeving en effecten

  Rapport van CE Delft. Het rapport onderzoekt de werking van een nationale norm voor gerecyclede en biobased polymeren in Nederland. Het gaat in op de effecten op het klimaat en op de economische effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Route naar dwingender gebruik MKI in de GWW Plan van aanpak 2024 2025

  Het plan van aanpak beschrijft een stappenplan voor de uitwerking van de maatregel voor een dwingender gebruik van de Milieukostenindicator (MKI) in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) en een extra CO2-reductie van 2 Mton. Daarnaast informeert zij de Kamer over acties die het kabinet al heeft ondernomen voor het klimaatdoel voor de circulaire economie. Ook gaat zij in op de motie van de Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Haverkort (VVD). Deze motie verzoekt om aanvullende normerende maatregelen te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op logistiek

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor de logistiek. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op personenvervoer

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor elektrische personenauto's. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op