Zoekresultaten  1-50 van de 858 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Openingsspeech van staatssecretaris at the High Level Round Table on Multi Level Action on Urban Water COP28 Resilience “Cities as hubs of climate adaptation”, COP28 – Dubai – 6 December 2023 15.30u

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de 'High Level Round Table on Multi Level Action on Urban Water Resilience ‘Cities as hubs of climate adaptation' op de COP28. Dit evenement vond plaats op 6 december 2023 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Beslisnota's bij Antwoorden Kamervragen over vrijstelling C-rijbewijs voor zero-emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verzoek verlengen niet-handhaven rijbewijs-C-plicht ZE bedrijfsvoertuigen 3.501 t/m 4.250kg

  Afschrift van de brief van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) aan minister Harbers (IenW). Het CVOM reageert op het verzoek van de minister om het gedoogbeleid voor elektrische busjes te verlengen tot en met 31 december 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolg op de huidige gedoogsituatie voor rijbewijs B voor zero -emissie bedrijfsvoertuigen tussen de 3.501 kg tot en met 4.250 kg. De huidige gedoogsituatie verloopt op 31 december 2023.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over vervolg gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over vrijstelling C-rijbewijs voor zero-emissie (ZE) bestelvoertuigen tot 4.250 kg

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat de tijdelijke vrijstelling voor rijbewijs C -plicht voor zero -emissie bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 kg tot en met 4.250 kg op 1 januari 2024 verloopt. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het COP28 side event Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles COP28

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het side-event ‘Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles'. bij de COP28. Dit evenement vond plaats op 5 december 2023 bij de COP28 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het event ‘ransport Decarbonisation and Global Standards for the Export and Import of Fuels and Used Cars COP28

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het side-event 'Transport Decarbonisation and Global Standards for the Export and Import of Fuels and Used Cars' bij de COP28. Dit evenement vond plaats op 5 december 2023 bij de COP28 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 te Brussel. Daarnaast informeert zij de Kamer over de voortgang in de onderhandelingen over de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit. Ook gaat zij in op de overeenstemming tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) over het voorstel voor een vrijwillig Europees kader voor de certificering van koolstofverwijdering.

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het COP28 side event Financing to Close the Circularity Gap

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het COP28 side event Financing to Close the Circularity Gap . Dit evenement vond plaats in december 2023 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

  Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech van minister Harbers tijdens Waterdag Benelux Plus

  Toespraak van minister Harbers (IenW) tijdens de Benelux Plus Waterdag op 29 november 2023 in Maastricht. 

 • Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Dit rapport maakt deel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, een initiatief van het ministerie van IenW en de deltacommissaris. Het programma levert kennis op over de gevolgen van zeespiegelstijging en hoe Nederland daarmee kan omgaan. Dit rapport geeft de tussenbalans van de resultaten in de 1e fase van het programma aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Korte toespraak staatssecretaris Vivianne HeijnLiving Lab Heavy Duty Laadpleinen, locatie Truckparking Rotterdam.en bij startsein kennisprogramma

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij de start van het Kennisprogramma ‘Living Lab Heavy Duty Laadpleinen’ op 23 oktober 2023.

 • Spreekpunten minister Harbers bij ontvangst KNMI 23 Klimaatscenario’s De Bilt

  Toespraak van minister Harbers (IenW) op 9 oktober 2023 bij de presentatie van de nieuwe klimaatscenario’s ’23 Klimaatscenario’s De Bilt' van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

 • Kamerbrief over verduurzaming van vrachtwagens

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het plan en het tijdspad voor de verduurzaming van vrachtwagens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KNMI Klimaatscenarios voor Nederland

  Rapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De klimaatscenario's vormen een leidraad voor beleidsadviseurs en andere professionals om in een veranderend klimaat de juiste besluiten te kunnen nemen voor een veilig, leefbaar en welvarend Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij KNMI'23-klimaatscenario's

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de KNMI'23- klimaatscenario's van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Zij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij KNMI'23-klimaatscenario's

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over criteria legalisatie PAS Melders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over criteria legalisatie PAS Melders

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de documenten bij het Wob -besluit over criteria voor legalisatie van PAS-melders van de rijksoverheid.nl. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof-melders. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  Minister Harbers (IenW) komt terug op nkekle toezeggingen aan de Tweede Kamer over de inzichten en verwachtingen bij enkele projecten op het gebied van stikstof. Daarnaast gaat hij in op enkele moties op het gebied van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal doel plasticnormering Vormgeving en effecten

  Rapport van CE Delft. Het rapport onderzoekt de werking van een nationale norm voor gerecyclede en biobased polymeren in Nederland. Het gaat in op de effecten op het klimaat en op de economische effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Route naar dwingender gebruik MKI in de GWW Plan van aanpak 2024 2025

  Het plan van aanpak beschrijft een stappenplan voor de uitwerking van de maatregel voor een dwingender gebruik van de Milieukostenindicator (MKI) in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) en een extra CO2-reductie van 2 Mton. Daarnaast informeert zij de Kamer over acties die het kabinet al heeft ondernomen voor het klimaatdoel voor de circulaire economie. Ook gaat zij in op de motie van de Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Haverkort (VVD). Deze motie verzoekt om aanvullende normerende maatregelen te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op logistiek

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor de logistiek. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleving IenW-onderwerpen: Gezonde Leefomgeving, Klimaatadaptatie en Mobiliteit in de Toekomst

  Rapport met de resultaten van een focusgroeponderzoek over onderwerpen binnen de thema’s Gezonde Leefomgeving, Klimaatadaptatie en Mobiliteit in de Toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op personenvervoer

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor elektrische personenauto's. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ILT en omgevingsdienst over Evoa-kennisgevingen

  Lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de communicatie tussen de ILT en de Omgevingsdienst over de EVOA-kennisgeving met nummer BE0001012759 en gerelateerde voorgaande kennisgevingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ILT en omgevingsdienst over Evoa-kennisgevingen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de communicatie tussen de ILT en de Omgevingsdienst over de EVOA-kennisgeving met nummer BE0001012759 en gerelateerde voorgaande kennisgevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ILT en omgevingsdienst over Evoa-kennisgevingen

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten over de communicatie tussen de ILT en de Omgevingsdienst over de EVOA-kennisgeving met nummer BE0001012759 en gerelateerde voorgaande kennisgevingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emissievrije mobiliteit

  Het rapport onderzoekt kennis, houding en informatiebehoefte van Nederlanders op het gebied van emissievrije mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgebonden mobiliteit mkb

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden (potentie) om de uitstoot van broeikasgassen van werkgebonden personenmobiliteit te verminderen voor het mkb (midden- en kleinbedrijf). Het gaat om d eperiode 2022-2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang zero-emissiezones

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de toekomstige ontwikkelingen rondom stedelijke zero-emissiezones. Ook gaat zij in op de stand van zaken rond de verduurzaming van koeltransport en de ontwikkeling van de inzet van elektrische vrachtfietsen. Het rapport 'Toekomstbeeld stedelijke zonering' stuurt zij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstbeeld stedelijke zonering

  Het rapport bespreekt de route naar zero emissie mobiliteit voor verschillende voertuigcategorieën en de relatie met zero-emissiezones. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de zero-emissiezone als versnellingsmaatregel voor de klimaatdoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief NEA rapportage energie voor vervoer 2022

  Afschrift van de brief van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over de jaarlijkse rapportage van de NEa over de gegevens die bedrijven hebben aangeleverd in het kader van de wetten en regelgeving hernieuwbare energie op grond van de Wet Milieubeheer. De rapportage gaat over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers werkgebonden mobiliteit Verantwoordingsdocument Jaargang 2023

  Het rapport geeft een actueel overzicht van cijfers en kengetallen die het Besluit CO2-reductie WErkgebonden Personenmobiliteit ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch BEV policy in an international perspective June 2023R, juni 2023

  Het rapport vergelijkt het Nederlandse beleid voor BEV personenauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig) met het beleid van andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over plattelandsbewoners die hard worden geraakt door rekeningrijden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over plattelandsbewoners die hard worden geraakt door rekeningrijden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat plattelandsbewoners onevenredig hard worden geraakt door rekeningrijden. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang zero-emissiezones

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de ingroei van elektrische auto’s

  Staatssecretaris Heijnen (IenW)) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van haar streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De Tweede Kamerleden Van Ginneken en Boucke (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op