Zoekresultaten  1-10 van de 158 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • Bijlage 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kwalibo-stelsel

  Bijlage bij de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023. De bijlage beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodem).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omwonenden en diepe plassen Een belevingsonderzoek

  Het rapport onderzoekt de randvoorwaarden die gelden voor burgers en omwonenden om vertrouwen te hebben in het proces van verondiepen van diepe plassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM over aanvraag Wabo-vergunning voor aanleggen leidingen zoutwinning Haaksbergen

  Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de onderdelen: handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en kappen. Het betreft het aanleggen van diverse ondergrondse leidingen voor de beoogde zoutwinning in de gemeente Haaksbergen.

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieopgave Naar een vitale infrasector Transitiemonitor 2022

  De rapportage beschrijft de 2e monitor van het transitieprogramma voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Het gaat over de periode september 2021 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De transitieaanpak verankeren en van alle betrokkenen maken Op weg naar een vitale infrasector

  Het rapport bevat de actualisatie van de transitieagenda uit 2020 voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanbieding RIVM rapport LD-staalslakken

  Afschrift van de aanbiedingsbrief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het rapport 'Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een literatuurstudie over de staalproductie. Het gaat om het oxystaalproces, de samenstelling van de LD-staalslakken, de toepassingen van staalslakken als bouwstof en de milieueffecten hiervan. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport bespreekt de risico's van de toepassing van staalslakken als bouwstof en de huidige wetten en regelgeving hierover. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op