Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nota van wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

  Nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Raad van State reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets NVWA wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op