Zoekresultaten  1-10 van de 161 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • Second opinion monitoring 5 Rijkswaterstaats- werken waarin TGG is toegepast

  Het rapport beva t een review van de monitoringsrapportage van 5 werken waarbij Rijkswarerstaat (RWS) Thermisch Gereinigde Grond (TGG) heeft laten toepassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen overige RWS-werken waarin TGG is toegepas

  Het rapport doet aanbevelingen voor overige werken van Rijkswaterstaat (RWS) waarin Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is toegepast. Het gaat daarbij om de projecten Westdijk in Bunschoten, zeedijk Perkpolder (gemeente Hulst), de Máximabrug in Alphen aan den Rijn en de 4 partijkeuringen van bestaande partijen TGG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van 5 Rijkswaterstaatswerken waarin TGG is toegepast Monitoringsrapportage 2021

  Het rapport gaat over de monitoring van de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in grondwater en oppervlaktewater op de plaats van 5 Rijkswaterstaatswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kwalibo-stelsel

  Bijlage bij de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023. De bijlage beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodem).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omwonenden en diepe plassen Een belevingsonderzoek

  Het rapport onderzoekt de randvoorwaarden die gelden voor burgers en omwonenden om vertrouwen te hebben in het proces van verondiepen van diepe plassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM over aanvraag Wabo-vergunning voor aanleggen leidingen zoutwinning Haaksbergen

  Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de onderdelen: handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en kappen. Het betreft het aanleggen van diverse ondergrondse leidingen voor de beoogde zoutwinning in de gemeente Haaksbergen.

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De transitieaanpak verankeren en van alle betrokkenen maken Op weg naar een vitale infrasector

  Het rapport bevat de actualisatie van de transitieagenda uit 2020 voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieopgave Naar een vitale infrasector Transitiemonitor 2022

  De rapportage beschrijft de 2e monitor van het transitieprogramma voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Het gaat over de periode september 2021 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op