Zoekresultaten  1-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • 2e nota van wijziging Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren

  Nota van wijziging inzake het voorstel tot wijziging Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets RVO wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NOvA wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies LID wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets NVWA wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Raad van State reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Hoe lopen de hazen

  Het rapport doet verslag van het onderzoek onder regie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie Jagersvereniging Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Jagersvereniging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie CPG Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van het College van procureurs-generaal bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie RvdR Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Raad voor de rechtspraak bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie CPB Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting Wwm verzwaarde screening

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie Korpschef Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Korpschef van de Nationale Politie van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie KNSA Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA)van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie NVvR Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Dieren verboden. De toepassing van het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf

  Het rapport bevat de evaluatie van het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dierenwelzijn in het vizier

  Bekijk document gepubliceerd op