Zoekresultaten  1-50 van de 714 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  2e nota van wijziging Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel p Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Het wetsvoorstel gaat over het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de vermogensdelicten die daaraan ten grondslag liggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 4 en 5 maart

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 4 en 5 maart 2024. De vragen gingen over voorkoming en bestrijding kindermisbruik (GL-PDVA, D66, CDA), aanpak georganiseerde criminaliteit en drugshandel(GL-PDVA, VVD, CDA), het Europees Openbaar Ministerie (VVD, D66), Verenigd Europa tegen haat (VVD), aanpak vuurwerk (VVD), weerbaarheid rechtstelsel (CDA) en de inzet van Justitie en Veiligheid (JeV) in de Europese Unie (EU) (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enhancing the effectiveness of EU Rule of Law Mechanism

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet voorstellen voor de versterking van de rol van de JBZ-Raad bij wetgeving voor het bevorderen van de rechtsstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Continuation of criminal activity in detention

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen strafinrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Collecting digital personal information in criminal matters

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet een voorstel voor het verzamelen van digitale persoonsgegevens voor de aanpak van georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The EU security check: embedding internal security implications across EU policy

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over het bevorderen van de bescherming van de Europese Unie (EU) tegen terrorisme, ondermijning en cybercriminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Towards a European administrative approach

  Engelstalig non-paper van Nederland en Italië bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat voorstellen voor het beschermen van administratieve gegevens binnen de Europese Unie (EU) tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cross-border bugging and tracking of vehicles and the EIO

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Nederland doet een voorstel om in de European Investigation Order (EIO-Directive) vast te leggen dat lidstaten voertuigen van verdachten in een andere lidstaat mogen volgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Continuation of criminal activity in detention

  Engelstalig non-paper van Nederland bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het gaat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit binnen strafinrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen begrotingsbehandeling JenV voor 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen van de Tweede Kamer uit de 1e termijn van de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 25 en 26 januari 2024

  De Raad Justitie en Binnenlandse zaken (JBZ Raad) vond plaats op 25 en 26 januari 2024 in Brussel. Aan de orde kwamen migratiebeleid, kunstmatige intelligentie en rechtshandhaving, georganiseerde criminaliteit, (de)criminalisering van sekswerk en kleinschalige gevangenissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen hoogrisico gedetineerden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wederhoortabel conceptbrief oriënterend onderzoek telefoon Donny M.

  De wederhoortabel bevat de reactie van de politie op de uitkomsten van het oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.Zij gaat kort in op de inhoud.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief uitkomsten orienterend onderzoek naar handelen politie inzake telefoon Donny M

  Afschrift van de bief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming. De brief gaat over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit Samenvatting

  Samenvatting van het rapport 'Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit'. Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij antwoorden op begrotingsvragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024

  De bijlagen bevatten tabellen bij de antwoorden op vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor JenV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

  Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

  Het rapport bevat de nulmeting voor de toekomstige evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de feitelijke vragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor JenV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarlijkse wettelijke rapportage VB 2021

  De rapportage geeft de cijfers weer van overheidsorganisaties over het gebruikmaken van gegevens uit het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarlijkse wettelijke rapportage VB 2019

  De rapportage geeft de cijfers weer van Politie en Belastingdienst over het gebruikmaken van gegevens uit het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarlijkse wettelijke rapportage VB 2022

  De rapportage geeft de cijfers weer van overheidsorganisaties over het gebruikmaken van gegevens uit het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwijzingsportaal Bankgegevens Kwaliteit bevragingen VB: het door de politie in 2022 voldoen aan de formele eisen

  Het rapport onderzoekt of de Politie op de juiste manier uitvoering geeft aan de bepalingen uit de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Ontwerpbesluit verwijzingsportaal bankgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Bevragingen Verwijzingsportaal Bankgegevens door de FIOD definitief

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport doet onderzoek naar het beheer van het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) door Justid, een onderdeel van het ministerie van JenV. Daarnaast doet het onderzoek naar het gebruik van het VB door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarlijkse wettelijke rapportage VB 2020

  De rapportage geeft de cijfers weer van overheidsorganisaties over het gebruikmaken van gegevens uit het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Beheer Verwijzingsportaal Bankgegevens definitief

  Het rapport bespreekt de onderdelen van het beheer van het Verwijzingsportaal Bankgegevens waaraan Justid Opsporing aandacht heeft besteed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 25 en 26 januari 2024

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ), op 25 en 26 januari 2024. Op de agenda staan onder meer migratiebeleid, prostitutie en de strijd tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetvoorstel wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetvoorstel wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming)geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementing the OECD Anti Bribery Convention Phase 4 follow-up: Additional written report by the Netherlands

  Het document geeft informatie over de voortgang die Nederland heeft gemaakt bij de opvolging van de aanbevelingen uit het Phase 4 evaluation report.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Bestuurlijke reactie WODC onderzoek Top600

  Afschrift van de brief van burgemeester Halsema aan de gemeenteraad van Amsterdam. De brief bevat de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de Top600- aanpak. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het bericht ‘Amsterdam pronkte onterecht met Top600-aanpak'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 4 en 5 december 2023

  Het verslag gaat op de laatste stand van zaken rondom de onderhandelingen over het Asiel- en migratiepact en de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië. Daarnaast bespreekt het onderwerpen op het gebied van mensenrechten, strafrecht, ondermijning, seksueel misbruik en terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Beleidsreactie onbedoeld ondermijnen in de najaarsbrief

  Bijlage bij de 'Halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit najaar 2023'. De bijlage bevat de beleidsreactie van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) op het rapport 'Onbedoeld Ondermijnen' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 voortgang moties en toezeggingen

  Bijlage bij de 'Halfjaarbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit najaar 2023'. De bijlage gaat over de voortgang van toezeggingen aan de Tweede Kamer en moties van Tweede Kamerleden op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 2023-4 Recidive onder ex-werkgestrafte en exondertoezichtgestelde volwassenen

  De factsheet rapporteert over de recidive van volwassenen die een werkstraf uitvoerden en volwassenen die onder toezicht stonden van 1 van de reclasseringsorganisaties. De werkstraf of het reclasseringstoezicht eindigde in de periode 2012 tot en met 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet 2023-3 Recidive onder ex-gedetineerde volwassenen en jeugdigen

  De factsheet rapporteert over de recidive van volwassenen en jeugdigen die in een penitentiaire inrichting (PI) of justitiële jeugdinrichting (JJI) verbleven. Het gaat om recidive van personen die in de periode 2010 tot en met 2019 uit een PI of JJI vrijkwamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet recidivemeting 2023-2 Recidive onder schuldig verklaarde volwassenen en jeugdigen

  De factsheet rapporteert over de recidive van volwassenen en jeugdigen die schuldig zijn bevonden aan 1 of meerdere misdrijven. Het gaat om personen van wie de strafzaak plaats vond in de periode 2010 tot en met 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische toelichting bij recidivemetingen 2010-2022

  Rapport bij de 2-jarige recidivemonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) uit december 2023 over recidive onder verschillende groepen volwassen en jeugdigen. Het rapport bevat een technische toelichting overp de gebruikte databronnen, de manier van omgaan met privacygevoelige gegevens, de onderzoeksgroepen, en de operationalisering en berekening van recidive.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fraudemonitor 2021 en 2022

  5e Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie (OM). Deze gaat over de periode 2021-2022. De Fraudemonitor geeft met cijfers en concrete voorbeelden een beeld van de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelingen in ernstig geweld door jeugdigen in de periode 2010 tot en met 2021

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar ontwikkelingen in ernstige geweldscriminaliteit door jeugdigen. De studie gaat over minderjarigen (12- tot 18-jarigen) en jongvolwassenen (18- tot 23- jarigen) in de periode 2010 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2022

  Rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het rapport richt zich op het aantal slachtoffers van mensenhandel dat in 2022 in beeld kwam via de online hulpverleningstool Chat met Fier. Het doet aanbevelingen voor de aanpak van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

  Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober Algemeen deel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022: Ontwikkelingen en samenhangen (C&R 2022). C&R 2022 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief de 2 jaren van de COVID-19-pandemie, 2020 en 2021. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non paper directive 2011 36 EU mensenhandel BE and NL

  Het documnt bevat de reactie van Nederland en België op het 'draft report' over de herziening van richtlijn Europese richtlijn voor de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op