Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Jaarverslag 2021 - Nationaal Programma Groningen

  Het Nationaal Programma Groningen (NPG) investeert sinds 2018 in de toekomst van Groningen door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat. Het jaarverslag laat de belangrijkste momenten en resultaten van 2021 zien. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

  In het jaarverslag geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inzicht in de manier waarop SodM invulling heeft gegeven aan de toezichtstaken en adviestaken en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2020-2021

  De Onafhankelijke Raadsman rapporteert over klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties beschrijft de resultaten van 2021. De Commissie beoordeelt aanvragen voor de regeling Bijzondere Situaties, bepaalt welke extra hulp geboden moet worden en geeft daarin adviezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 commissie mijnbouwschade

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2020

  Het Staatstoezicht op de Mijnen doet verslag van zijn werkzaamheden in 2020. Het Staatstoezicht op de Mijnen is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. Zij beoordeelt de aanvragen, bepaalt welke extra hulp geboden kan / moet worden en neemt daarin besluiten. De geboden ondersteuning kan variëren van het inschakelen van praktische hulp of zakelijke ondersteuning tot het toekennen van een financiële vergoeding of opkoop van de woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Jaarverslag 2020 waarin opgenomen het verslag van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen: Jaarrapportage 2018

  Jaarrapportage over 2018 van de Onafhankelijke Raadsman met een aantal suggesties en aanbevelingen over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op