Zoekresultaten  1-10 van de 537 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • De maatschappelijke schade van tien IBRA- onderwerpen

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport onderzoekt voor 10 IBRA-onderwerpenof deze gebeurtenissen maatschappelijke schade hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren of mogelijk schade kunnen gaan veroorzaken in de komende jaren. IBRA staat voor ILT-brede risicoanalyse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor latenr Nationaal Deltaprogramma 2024

  geeft inzicht in de voortgang van de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen, de voorkeursstrategieën en de programmering en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023

  Bijlage bij het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bijlage bevat de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023. De IBRA vormt de basis voor de risicogerichte aanpak van de ILT. De IBRA geeft voor het brede takenpakket inzicht in de jaarlijkse maatschappelijke schade per onderwerp en gebeurtenis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan Inspectie Leefomgeving en Transport 2024-2028

  Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het MJP bevat ook het jaarwerkplan van de Autoriteit woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBRA Onderzoek verzekerbare schade

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het onderzoek richt zich op het meenemen van verzekerbare schade bij de berekening van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later Deltaprogramma 2024 Hoofdlijnen

  De hoofdlijnenbrochure biedt een snelle blik op de voortgang en de aandachtspunten van het Deltaprogramma 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2024

  Het rapportgeeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Halfjaarrapportage Zuidasdok Periode: 1 juli t/m 31 december 2022

  Halfjaarrapportage van het programma Zuidasdok. de Halfjaarrapportage informeert is de opdrachtgevers en legt verantwoording af over de voortgang van het programma. De rapportage gaat over de periode 1 juli tot en met 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Managementreactie auditrapport risicomanagement Zuidasdok

  De nota bevat de managementreactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de gemeente Amsterdam op het onderzoeksrapport risicomanagementsysteem programma Zuidasdok van de Auditdienst Rijk (ADR).

  Bekijk document gepubliceerd op