Zoekresultaten  1-10 van de 63 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota Wijziging begrotingsstaten IenW XII voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.  De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Afspraken over woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). ProRail reageert op afspraken over woningbouw rond het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals. Brief Samenwerking in de woondeals (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'. Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage (PDF | 8 pagina's | 538 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de provincies het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (PDF | 47 pagina's | 682 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi (PDF | 3 pagina's | 144 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

  Brief namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid. Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen (PDF | 6 pagina's | 207 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraak Lelylijn

  Bestuurlijke afspraak tot het starten van het MIRT-onderzoek Lelylijn (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Bestuurlijke afspraak Lelylijn (PDF | 2 pagina's | 92 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op