Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Toezichtverslag 2020 financieel toezicht BZK op provincies

  Verslag van het namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgeoefende toezicht op de provinciale financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2019 Inspectie van het onderwijs

  Het jaarverslag beschrijft het toezicht van de Inspectie van het onderwijs in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtverslag 2018 financieel toezicht BZK op provincies

  Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van het financiële toezicht op de begrotingen 2018 en de rekeningen 2016 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018

  Dit is een gezamenlijk opgestelde verslag door de provincies over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op de gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht preventieve gemeenten 2018

  Dit is een overzicht van het aantal preventieve gemeenten 2018 en de ontwikkeling daarin.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht kengetallen provincies

  Dit is een overzicht van de financiële kengetallen van provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT

  Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrekeningen 2011 van instellingen voor funderend onderwijs

  Financieel Beeld voor het funderend onderwijs 2011

  Bekijk document gepubliceerd op