Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Werkverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Jaarverslag 2019 Inspectie van het onderwijs

  Het jaarverslag beschrijft het toezicht van de Inspectie van het onderwijs in 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtverslag 2020 financieel toezicht BZK op provincies

  Verslag van het namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgeoefende toezicht op de provinciale financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht preventieve gemeenten 2018

  Dit is een overzicht van het aantal preventieve gemeenten 2018 en de ontwikkeling daarin.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtverslag 2018 financieel toezicht BZK op provincies

  Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van het financiële toezicht op de begrotingen 2018 en de rekeningen 2016 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018

  Dit is een gezamenlijk opgestelde verslag door de provincies over het door de provincies uitgevoerde financieel toezicht op de gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht kengetallen provincies

  Dit is een overzicht van de financiële kengetallen van provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op