Zoekresultaten  1-20 van de 74 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Defensieverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief publicatie documenten over brand Fremantle Highway

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van documenten over de brand op het schip de Fremantle Highway. De publicatie volgt op een verzoek op basis van de Wet open overheid.

 • Kamerbrief resultaten onderzoekscommissie ontslag onderofficier Koninklijke Marechaussee

  Minister Ollongren (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een onderzoek naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee.

 • Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie 15 februari 2024

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over de bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie op 15 februari 2024 in Brussel. De vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 30-31 januari 2024

  Minister Ollongren (Defensie) biedt het verslag aan van de Informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) van 30-31 januari 2024 in Brussel. Een eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel ‘Extra munitie voor Oekraïne vergt enorme investeringen’

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) geven antwoord op vragen over het artikel ‘Extra munitie voor Oekraïne vergt enorme investeringen’. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.

 • Kamerbrief over dienstslachtoffers

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Tweede Kamer een brief over erkenning en waardering van dienstslachtoffers. De brief is een reactie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers over dit onderwerp.

 • Antwoorden op Kamervragen opvang asielzoekers op locaties van Defensie

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over het nieuws dat het demissionaire kabinet onderzoekt of er asielzoekers kunnen worden opgevangen op locaties van Defensie. De vragen zijn gesteld door de leden Pool en Markuszower (beiden PVV).

 • Kamerbrief beëindiging onderhandelingen verkoop F-16's aan Draken International

  Minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat (beiden Defensie) informeren de Tweede Kamer over het beëindigen van de onderhandelingen met Draken International over de verkoop van 6 F-16's.

 • Kamerbrief over resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie

  Minister-president Rutte en minister Ollongren (Defensie) en informeren de Tweede Kamer over de resultaten van het verkennend onderzoek naar Stay Behindorganisatie. Deze organisatie had tot doel in geval van een vijandelijke invasie en bezetting van Nederland verzetsactiviteiten uit te voeren in opdracht van de regering.

 • Overzicht geoormerkte budgetten digitalisering Defensie

  Een overzicht van geoormerkte budgetten voor de digitalisering van Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief overzicht budgetten digitalisering 2024-2028 Defensie

  Staatssecretaris van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het overzicht van geoormerkte budgetten digitalisering Defensie 2024-2028 aan.

 • Kamerbrief ontwikkelingen Veteranenbeleid

  Minister Ollongren (Defensie) schetst de stand van zaken in het veteranenbeleid naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg Veteranen van 19 Juni 2023 en de motie Boswijk over crisishulp.

 • Kamerbrief personele kosten in Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Minister Ollongren (Defensie) komt terug op de Motie-Diks waarmee de Tweede Kamer Defensie verzocht om de personele kosten af te bakenen en deze uiterlijk bij de begroting voor 2022 in afstemming met de Kamer op te nemen in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF).

 • Antwoorden op Kamervragen over kernwapenoefeningen op luchtmachtbasis Volkel

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoorden op schriftelijke vragen over kernwapenoefeningen op luchtmachtbasis Volkel. De Tweede Kamerleden Dobbe en Van Kent (beiden SP) hebben de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang van het dienjaar

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de voortgang van het dienjaar. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over Maatschappelijke Diensttijd

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op vragen over de Maatschappelijke Diensttijd. Deze vragen werden gesteld door de leden Kahramen en Van Oostenbruggen (Nieuw sociaal Contract).

 • Kamerbrief over project Johannes Postkazerne Havelte

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer met een A-brief over het project 'Concentreren en revitaliseren van de Johannes Postkazerne' in Havelte.

 • Antwoorden op vragen over locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geeft antwoord op de nadere vragen over locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen. De vragen zijn door de Eerste Kamer gesteld.

 • Kamerbrief over het militaire radarstation in Herwijnen

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Eerste Kamer over de procedure rondom de terinzagelegging van het ontwerp-rijksinpassingsplan en de ontwerpvergunning van het militair radarstation Herwijnen.

 • Aanbiedingsbrief bij departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer het meerjarig departementaal informatieplan (I-plan) Defensie 2023-2026 aan.