Zoekresultaten  1-10 van de 1.379 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief bij reactie bevoegde gezagen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer enkele reacties van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies (bevoegde gezagen) op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer had het rapport en de kabinetsreactie daarop eerder ontvangen. De staatssecretaris gaat kort in op de reacties van de bevoegde gezagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Bouchallikh over Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor het opleggen van de norm van 500 milligram per kubieke meter stikstofoxide (NOx) aan de kooksfabrieken bij Tata Steel. Zij reageert hiermee op de motie van het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks). Met de Kamerbrief geeft zij opvolging aan haar Kamerbrieven van 10 en 13 oktober 2023 over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op toezegging en motie over omgevingsdiensten, milieubeleid en gezonde leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de zorgen van het Interprovinciaal Overleg (IPO)over de financiële ondersteuning voor de omgevingsdiensten en hoe zij die wil wegnemen . Daarnaast bespreekt zij hoe zij wil zorgen voor meer uniformiteit in het milieubeleid. Zij voldoet hiermee aan haar toezegging aan het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) tijdens  het commissiedebat Externe Veiligheid van 11 oktober 2023. OOk reageert zij op de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) van 10 oktober 2023. Deze ging over meer mogelijkheden voor bevoegde gezagen om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen om de gezondheid van omwonenden en werknemers beter te beschermen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de hoge concentraties kankerverwekkende stoffen rondom Tata Steel al sinds de jaren '70 bekend waren bij de overheid. De Tweede Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbeidingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport Tata Steel over stikstofoxiden Kookgasfabriek 1

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ' NOx reductie KGF1' van Tata Steel. Het rapport onderzoekt op welke manier Tata Steel de stikstofuitstoot bij Kooksgasfabriek 1 kan verlagen. Zij informeert de Kamer over de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resterend bedrag restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het resterende bedrag dat zij via de provincie Groningen beschikbaar wil  stellen voor de restauratie van de rijksmonumentale Oldambster boerderij in Drieborg (Groningen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Wijziging van de Regeling groenprojecten 2022 groepsvrijstellingsverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit voor de wijziging van de Regeling groenprojecten 2022. Het gaat om een wijziging van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Zij informeert de Kamer over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoeken over Tata Steel en antwoorden Kamervragen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op enkele verzoeken rondom het onderwerp Tata Steel. Zij stuurt de antwoorden op Kamervragen over de case of Cordella and others versus Italy mee met de Kamerbrief.  De zaak ging over het risico van de Italiaanse staalfabriek Ilva voor de leefomgeving als de gezondheid van omwonenden door het uitstoten van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op OVV-rapport over industrie en omwonenden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer had het rapport op 13 april 2023 ontvangen. Zij stuurt de reactie op het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op