Zoekresultaten  1-10 van de 7.061 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport over toegankelijkheid zorg in de HTL

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport van het inspectiebezoek aan de Handhaving en Toezichtlocatie van het COA in Hoogeveen op 8 en 9 september 2022'. Het is een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Publicaties ILT van oktober tot en met december 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de wettelijke beslistermijn voor ingediende asielaanvragen vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen opvangopgave asiel voorjaar 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de bijeenkomsten van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) en het Veiligheidsberaad (VB). Deze vonden plaats op 2 februari 2023. De bijeenkomsten gingen over de opgave voor de asielopvang voor het voorjaar van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindrapport Vreemdeling in de keten

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Vreemdeling in de keten'. Het rapport onderzoekt  in opdracht van het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen contra-terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER). Zij geven hun beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op