Zoekresultaten  1-10 van de 6.180 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over eHerkenning

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op schriftelijke vragen over eHerkenning. De vragen zijn gesteld door het lid Ephraim (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Kamervragen over eHerkenning

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de antwoorden op schriftelijke vragen over eHerkenning naar de Tweede Kamer. De vragen zijn gesteld door het lid Ephraim (Groep Van Haga) op 6 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamernwerking) informeren de Tweede Kamer over welke departementen zich bezighouden met de aanpak van misstanden in de kledingindustrie. Zij geven daarbij aan wat het kabinet doet om deze misstanden te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer het rapport "Onderzoek schadeafhandeling Groningen" aan. De staatssecretaris informeert de Kamer ook over de funderingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over giftreinen die door de steden denderen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Utrechtse standplaatshouders

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven door Europese regelgeving. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op