Zoekresultaten  1-10 van de 6.175 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Auditdienst Rijk over Besluitvorming over berichtenservice eMates

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport van bevindingen Feitenonderzoek eMates' van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt het gebruik en de beheersing van de digitale berichtenservice eMates. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en op de reactie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de communicatie tussen familieleden van en met AIT en EBI gedetineerden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over communicatie tussen gedetineerden op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) of in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en andere personen die een verdachte rol in een criminele organisatie kunnen hebben. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de Raad van de Europese Unie (EU) over Nederland over wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen binnen de Europese Unie (EU). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maategelen naar aanleiding van IBO Jeugdcriminaliteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij op korte termijn wil nemen voor de  instroom (preventie), doorstroom en uitstroom (recidivevermindering) van het verblijf in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). Aanleiding was het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen' van 11 oktober 2022. Hij verwacht dat hij het onderzoek en zijn beleidsreactie daarop in februari 2023 naar de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met medewerkers Reclassering Nederland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met de algemeen directeur van Reclassering Nederland (RN). Aanleiding voor het gesprek was een amendement van Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de verharding en de complexere vormen van criminaliteit. Onderwerpen waren onder meer de lopende Cao-onderhandelingen, toegenomen kosten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast kwam de werkdruk bij de reclassering aan bod. Ook ging het gesprek over de impact (invloed) van de veranderende reclasseringspopulatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op