Zoekresultaten  1-10 van de 6.754 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor een verordening voor horizontale cyberbeveiligingsvereisten

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het EU-voorstel voor een verordening voor horizontale cyberbeveiligingsvereisten en het BNC-fiche van de regering. BNC staat voor werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen. Meerdere fracties van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Publicaties ILT van oktober tot en met december 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij addendum bij brief Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een addendum (bijlage) bij de brief 'Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming'. Hij gaat daarbij kort in op de rectificatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatsscretaris Heijnen (IenW) reageren op op de initiatiefnota van de Tweede Kamerleden Michon-Derkzen en Haverkort (beiden VVD) over de aanpak van illegaal vuurwerk. Zij doen dit op verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EAanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb. Het gaat om de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb) en de wijziging van die wet.

  Bekijk document gepubliceerd op